Skip to content

İnsan Kaynakları

Şirket'in Personel Politikasının Temel İlkeleri Şunlardır;

  • Personelin kişiliğine saygı duyulması ve haklarının korunması,
  • Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerine uygun olarak yetişme ve gelişme olanaklarının sağlanması,
  • Personele, yapılan işin önem ve niteliğine uygun olabilecek ölçüde, rahat ve güvenli çalışma şartlarının sağlanması,
  • Personelin başarıya ulaşmak için özendirilmesi, mesleki yeterliliğini, bilgi ve görgüsünü geliştirme olanaklarının sağlanması, başarılı personelin ödüllendirilmesi,
  • Personele kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilmesi,
  • Personelin görüş, düşünce ve önerilerinin yönetime bildirilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve bu düşüncenin karar alıcılar tarafından dikkate alınmasının sağlanması,
  • Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve beşeri ilişkiler kurulmasının sağlanması,
  • Personelin yaptığı işin niteliği ve adediyle orantılı, takdiri Yönetim Kuruluna ait olmak üzere prim verilmesi.

Özgeçmiş Formu

Siz de özgeçmiş formumuzu doldurarak Ekol Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Bünyesinde bulunan iş ilanlarına başvurabilirsiniz.