Skip to content

Şirket Aktiflerinin Değerlenmesi

Şirket Aktiflerinin Değerlenmesi

Ülkemizde de 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, 4487 sayılı Kanunla eklenen ek 1 madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur. Aralık 2003 de Seri XI, 25 nolu Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Tebliği yayınlanmıştır.

01.01.2005 tarihinden itibaren de bazı kuruluşlar AB ülkeleri ile birlikte eşzamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını kullanmaya başlamıştır. 01.01.2005 den sonra muhasebe kayıtları uluslararası muhasebe standarları normlarında yapılacak, iç denetimleri ve bağımsız denetimleri de uluslararası denetim standartları kapsamında olacaktır. Bu normlara ulaşıldıktan sonra şirket değerleme çalışmaları da uluslararası piyasada kabul görmüş metotlar kullanılarak yapılacaktır. Bu metotlar; Firmaya olan serbest nakit akım yöntemi, Öz kaynağa olan serbest nakit akım yöntemi, Net aktif değer yöntemi, Ek getiri değer yöntemi, Kâr payı iskontolama yöntemi, Göreceli değerleme yöntemi, Ekonomik katma değer yöntemi, Yatırımın nakit akım kârlılığı yöntemidir.

Muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası standartlar kapsamında değerlemesine ihtiyaç olacaktır. Diğer bir deyişle mesleki disiplinler birbirinin tamamlayıcısı konumuna gelmiştir.

Gayrimenkul değerleme mesleği de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme mesleklerinin tamamlayıcısı konumundadır.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., bünyesindeki insan kaynağı ve partnerleri ile muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve makine değerlemesini gayrimenkul değerleme mesleğinin uluslararası standartlarında gerçekleştirmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz