Skip to content

Profesyonel Kadro Uzman Ekip

140’dan fazla personel ve yaklaşık 120 Bağımsız Değerleme Uzmanımızla büyük bir aileyiz. Bir çok meslekten (İnşaat, Harita, Makine, Ziraat, Orman, Jeoloji, Jeofizik, ve Maden Mühendisleri, Mimarlar, Ekonomist ve Şehir Plancıları) yetkin kadromuz ile uzman bir ekibiz.

Şirket Profili

Şirketimiz, Aralık 2004 yılında, sektöründe “Okul” olmak iddiası ile “Ekol” adıyla İstanbul’da, altı değerleme uzmanının bir araya gelmesiyle kurulmuş olup 18.03.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler” listesine, 24.06.2010 tarihinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşlar” listesine alınmıştır. 

Faaliyet Konusu

Faaliyet konusu: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık vermektir.

Vizyonumuz

Verdiğimiz hizmetlerde, uzmanlık alanlarımızı genişleterek sektörde yeni ufuklar açmak, meslekteki okul olma ve sektördeki liderlik iddiamızı pekiştirmek ve sürekli hale getirmek.

Misyonumuz

Bilimsellik, bağımsızlık ve tarafsızlığımızdan ödün vermeden, Gayrimenkul konusunda ihtiyaç duyulan hizmetleri geniş ve uzman kadrosu ile hızlı ve güvenilir olarak sağlamak.

Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Değerleme

Şirketimiz, lisanslı ve yetkin insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul...

İmar Barışı Danışmanlığı

İmar Barışı: Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt...

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Yapımına başlanılan projelerde, iktisadi, mali, hukuki, yapı malzemeleri, yapı tekniği vb. konularda...

Pazar Araştırması

Gayrimenkulün, kullanıcılarının tanımlaması yapılır, talep faktörleri belirlenir, mevcut arz ile talep stoğu...

Kentsel Dönüşüm

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Yasası’na dayalı yayınlanan Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliğ; Sermaye Piyasası Çerçevesinde...

Kira Bedeli Tespiti

Uzmanlarımız piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin...

Şirket Portföyümüzde Harika
Müşterilerimiz Var