Skip to content

Şirket Profili

Sorunlarınızı çözmek
ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız.

Bir Paragrafta Ekol;

Şirketimiz, Aralık 2004 yılında, sektöründe “Okul” olmak iddiası ile “Ekol” adıyla İstanbul’da, altı değerleme uzmanının bir araya gelmesiyle kurulmuş olup 18.03.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler” listesine, 24.06.2010 tarihinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşlar” listesine alınmıştır. Faaliyet konusu: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık vermektir. 

Misyonumuz

Verdiğimiz hizmetlerde, uzmanlık alanlarımızı genişleterek sektörde yeni ufuklar açmak, meslekteki okul olma ve sektördeki liderlik iddiamızı pekiştirmek ve sürekli hale getirmek.

Vizyonumuz

Bilimsellik, bağımsızlık ve tarafsızlığımızdan ödün vermeden, Gayrimenkul konusunda ihtiyaç duyulan hizmetleri geniş ve uzman kadrosu ile hızlı ve güvenilir olarak sağlamak.