Skip to content

Gemi Değerlemesi

Gemi Değerlemesi

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili ve köklü bir denizcilik tarihi olan bir coğrafyada yer almaktadır. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi/tekne sayımız yaklaşık 65.000 olup Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı 150 GT ve üzeri yaklaşık 2000 adet gemimiz bulunmaktadır. Buna ilaveten yabancı bayraklı olmakla birlikte Türk filolarında yer alan gemilerle birlikte filo büyüklüğümüz, Dünya Deniz Ticaret Filo büyüklüğü sıralamasında ilk 10’u zorlamaktadır.

Bu denli önemli bir sektörde değerleme, kritik bir öneme haizdir. Gerek alım-satım ve gerekse de teminat v.b. işlemlerde gemilerin değer tespitinin tarafsız ve bağımsız bir uzmanlıkla yapılması, sektör açısından da katma değer yaratan bir unsurdur.

Bu öneme haiz olarak şirketimiz, 2007 yılından beridir farklı ihtiyaçlara istinaden gemi değerlemesi gerçekleştirmektedir. Kurulduğundan bu güne kadar aşağıdaki vasıflarda yaklaşık 250 geminin değerlemesi gerçekleştirilmiştir.

Gemi değerlemesi gerçekleştirmek üzere uzmanlarımız, ülkemizin birçok limanına gitmekle birlikte yine Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, İsrail, İspanya, Portekiz, Fransa, Litvanya, Hindistan, Rusya, Cezayir, Endonezya, Dubai, Umman, Çin, Güney Kore gibi ülkelere de giderek değerleme çalışması gerçekleştirmişlerdir. Velhasıl gemi nerede ise biz oradayız.

Diğer Hizmetlerimiz