Skip to content

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul mevzuatı çok sayıda mevzuat ile ilişkili durumdadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; mesleki bilgi piyasadan elde ettiği deneyimleri ve partnerleri vasıtası ile gayrimenkul mevzuatı ile ilgili tüm konularda danışmalık hizmeti vermektedir. Bu konuda sektörün duayeni konumunda olan, akademisyenlik ve uygulamacılığı birlikte yaşamış uzmanlar sayesinde isabetli, geçerli, çözümsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Verilen Hizmetlerin Bazıları Şunlardır;

 • Mülkiyet hakkının araştırılması ve bu haklar hakkında danışmanlık,
 • Tapu işlemlerine yönelik danışmanlık,
 • Tam ayni hakların araştırılması ve bu haklar hakkında hakkında danışmanlık,
 • Sınırlı ayni haklar ve bu haklar hakkında danışmanlık,
 • İmar mevzuatı hakkında danışmanlık,
 • Yapı denetimi, iskân, kadastrosal bilgiler hakkında danışmanlık,
 • Miras hukuku hakkında danışmanlık,
 • Kooperatifler hakkında danışmanlık,
 • Gayrimenkullerin kiralanması hakkında hukuksal danışmanlık,
 • Şirketlerde birleşme, devir, tasfiye, iflas, konkardato, ortağın ortaklıktan ayrılması… vb hallerde şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin durumu hakkında danışmanlık,
 • Özelleştirme, kamulaştırma… vb hallerde gayrimenkulün mevzuat karşısındaki durumu hakkında danışmanlık,
 • Gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine ve teçhizatın çeşitli kanun hükümleri karşısındaki durumları hakkında danışmanlık,
 • Değişen mevzuat hükümlerinin çeşitli vasıtalarla bilgilendirilmesi danışmanlığı.

Diğer Hizmetlerimiz