Skip to content

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Hazırlanan, hazırlanmakta olan, tasarlanan veya sadece yatırım yapma düşüncesinin oluştuğu yatırımlarda şirketimiz talebe yönelik analizler yapmakta, raporlar sunmaktadır. Uzmanlarımız, yatırım düşüncesi oluşmuş ancak, projesi oluşturulmamış durumlarda, talep edilmesi halinde yatırım projeleri için fizibilite çalışması hazırlayıp, yatırımcıların değerlendirmelerine sunmaktadır.

Hazırlanmış, Hazırlanmakta Olan Ya Da Tasarı Halindeki Projelerde;

Bu çalışmalarından çıkan sonucu, kısa ve uzun dönemli programlarda irdeleyerek, piyasa kârlılık oranları, ekonomik parametreler, rekabet ve alternatif fırsat analizlerini de ekleyerek proje hakkında olumlu veya olumsuz somut önerilerde bulunurlar.

Şirketimiz bünyesinde, inşaat mühendisi, yüksek mimar gibi teknik kadronun yanı sıra, iktisatçı, bankacı ve mali müşavir bulunmaktadır. Ayrıca yapı analizleri ve inşaat malzemeleri konusunda son derece deneyimli euro normlarını bilen ve bu konuda kitapları yayınlanan akademik kariyeri profesör olan partnerimiz ile hukuk, gayrimenkul mevzuatı, yeminli mali müşavirlik ve mahalli idareler konularında duayen partnerlerimiz bulunmaktadır.

Bu nedenle Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; yatırım projelerinizi, en bilimsel ve objektif değerlerle derinlemesine ve tüm teferruatı ile inceler. Engin piyasa bilgisi ile mantıksal yorumlamalarda bulunur. Önerilerini çoklu varsayımlara değil, piyasada geçerli verilere göre yapar. Önerilerinde belirsizlikten uzak özgür düşünce ve kendine olan güvene dayalı somutluk vardır.

Diğer Hizmetlerimiz