Skip to content

İhale ve Açık Arttırmalara Yönelik Baz Değer Analizi

İhale ve Açık Arttırmalara Yönelik Baz Değer Analizi

Yapımı taahhüt edilecek gayrimenkul projelerinin, maliyetinin ve yapım süresinin isabetli tespit edilebilmesi ihale makamına sunulacak tekliflerde son derece önem arz etmektedir. Bu tespitler genellikle tecrübeye dayalı kestirimler ile belirlenmekte, çoğu kez de gerçek maliyetle örtüşmemektedir.

Fiili maliyet tahmini maliyetin oldukça üstünde çıkabileceği gibi bazen de aşırı tedbirlilik nedeniyle yüksek fiyat sürülmesine bağlı olarak ihaleler sonuçlanmamaktadır.

Şirketimiz, tecrübe ile tahminden ziyade bilimsel hesaplamalara, istatistiklere ve cari fiyatlar düzeyi ile üretim süreci fiyatlarının ekonomik parametrelerden hareketle hesaplanmasına dayalı çalışmalarla projelerin maliyet bedellerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Taahhüt işleri dışında firmamız; gayrimenkul ve makine satışına yönelik olarak uygulanmakta olan, kapalı zarf usulü teklif, karşılıklı açık teklif, açık artırma usulü yöntemlerinden herhangi biri ile yapılacak satışlarda ileri sürülmesi gereken baz değer ile taban ve tavan değerlerini belirlemektedir.

Diğer Hizmetlerimiz