Skip to content

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

Tanımdan da anlaşılacağı üzere en etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, ekonomik ve yasal bir inceleme ve konu mülke yönelik finansal bir analizdir. Bir mülk hakkında çok sayıda en etkin ve verimli kullanımı sağlayıcı analizler yapmak mümkündür.

Bu konu, piyasayı iyi etüt etme, bölgeyi yapısal anlamda iyi özümseme, geleceğe yönelik isabetli sektörel ve ekonomik tahminlerde bulunma, doğru verilerle, doğru hesaplamalarla ve geçerli ve makul varsayımlarla, doğru mantığa dayalı, hatasız hesaplamaları gerekli kılar. Bu analiz statik değil, dinamik bir analizdir. Son derece sezgisel, eksiksiz ve doğru hesaplamaları gerektirir. Büyük mesuliyeti olan bir analizdir. Uzmanlığınıza, bilgeliğinize dayalı olarak yaptığınız bu analiziniz sonucu, yatırımcılar kararlarını verecek ve ciddi harcamalarda bulunacaklardır.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bu sorumluluk ve bilinçle, bilgeliğinden, piyasa ve mesleki bilgisinden yararlanmak isteyen müşterilerine bu hizmeti en son metotlarla ve raporlama teknikleriyle sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz