Skip to content

Şerefiyelendirme Çalışması

Şerefiyelendirme Çalışması

Şerefiye kavramı çeşitli mesleklerde farklı anlamda kullanılmaktadır. Bu kavram;

sıklıkla kullanılmaktadır.

Gayrimenkul Değerlemede Şerefiye : Aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan bağımsız bölümler arasında, fiziksel, doğal, işlevsel koşullardan kaynaklı kullanıcı tercihlerine bağlı olarak oluşan değer farklılığıdır.

Potansiyel kullanıcıların tercih şiddetleri aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan gayrimenkullerin maliyet bedelleri, iç mekan düzenlemesi ve büyüklükleri aynı olsa bile değerleri farklılaştırmaktadır.

Şerefiyelendirme çalışmalarından beklenen; Potansiyel müşterileri belirleyerek, analizi yapmak, zevk ve tercihlerini belirlemek ve bu zevk ve tercihlerin şiddetini ölçümleyerek, projede oluşturacağı fiyat farklılığını bilimsel olarak belirlemektir.

Bir taşınmazın değerini etkileyebilecek objektif ve sübjektif bir çok parametrenin mevcuttur. Bu parametrelerin sayısı projenin cinsine ve kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel birikimlerine göre değişebilmektedir.

Bu çalışma, sosyoloji, kültüroloji, psikoloji, ekonomi, hukuk …vb ilimleri kapsayan, dikkatli analiz ve hesaplamalarda bulunmayı gerektiren oldukça karmaşık, yönetimi zor bir süreçtir.

Ekol gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş projelerinizin şerefiyelendirmesini bilimsel metotlarla ve oluşturduğu bir heyet çalışması ile minimum sapmalarla yaparak;

Diğer Hizmetlerimiz