Skip to content

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

Tanımdan da anlaşılacağı üzere en etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, ekonomik ve yasal bir inceleme...

Gayrimenkul Değerleme

Şirketimiz, lisanslı ve yetkin insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme...

Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık

Nüfus artış oranının yüksek olduğu ülkemizde üzerine yapı yapılabilir arsa alanı gün geçtikçe daralmakta...

Gayrimenkul Konusunda Hukuksal ve Mali Danışmanlık

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin ortaklarının ve çalışanlarının sahip olduğu tecrübesi uzmanlığı ve partnerleri...

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul mevzuatı çok sayıda mevzuat ile ilişkili durumdadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık...

Gemi Değerlemesi

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili ve köklü bir denizcilik tarihi olan bir coğrafyada yer almaktadır. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi/tekne sayımız yaklaşık...

İhale ve Açık Arttırmalara Yönelik Baz Değer Analizi

Yapımı taahhüt edilecek gayrimenkul projelerinin, maliyetinin ve yapım süresinin isabetli tespit edilebilmesi...

İmar Barışı Danışmanlığı

İmar Barışı: Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasına imkân...

Kentsel Dönüşüm

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Yasası’na dayalı yayınlanan Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliğ; Sermaye Piyasası Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme...

Kira Bedeli Tespiti

Uzmanlarımız piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin...

Makine ve Ekipman Değerleme

Şirketimiz; gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlemesini ...

Pazar Araştırması

Gayrimenkulün, kullanıcılarının tanımlaması yapılır, talep faktörleri belirlenir, mevcut arz ile talep stoğu...

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Yapımına başlanılan projelerde, iktisadi, mali, hukuki, yapı malzemeleri, yapı tekniği vb...

Şerefiyelendirme Çalışması

Şerefiye kavramı çeşitli mesleklerde farklı anlamda kullanılmaktadır. Bu kavram; Muhasebe ilminde...

Şirket Aktiflerinin Değerlenmesi

Ülkemizde de 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, 4487 sayılı Kanunla eklenen ek 1 madde ile Türkiye...

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Hazırlanan, hazırlanmakta olan, tasarlanan veya sadece yatırım yapma düşüncesinin oluştuğu yatırımlarda...