Skip to content

Net-Brüt Alan Tanımı

Net alan-brüt alan tanımlamaları; özellikle büyük şehirlerde gerek inşaat firmalarının projelerinde farklı uygulamaları, gerekse alıcıların konu ile ilgili bilgisizliğine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Günümüzde birçok inşaat firması dairelerini pazarlama sürecinde otopark, kat sahanlığı, eklenti depo alanları, sosyal kullanım alanları, sığınak vb. ortak alanların katılması suretiyle brüt alan tanımlaması yapabilmektedir. Bu durum neticesinde örneğin 80 m2 alanlı bir dairenin 140 m2 olarak pazarlanması gibi örnekler sıklıkla karşımızdadır. Otoparklar, kat boşlukları, merdiven, asansör, ışıklık gibi ortak alanların yanı sıra balkon, teras ve kat bahçeleri gibi alanların net / brüt metrekare hesabına katılıp katılmamasının çoğu zaman farklı değerlendirilmesi, brüt alan tanımlanmasının sektör içerisinde belirli bir standart’a oturtulmasına engeldir. Mesleğimiz yönünden bakıldığında değer takdirinde doğru brüt alan tespitinin önemi oldukça büyüktür. Sektörde var olan bu farklılıklar sebebi ile benzer nitelikte olan farklı projeleri karşılaştırmak güçleşmekte, değer tespitlerinde yanlışlıklara sebep olabilmektedir. Söz konusu durumun aşılması için; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle açıkça belirlenen alan tanımlamalarının baz alınması, alan tanımlarının detaylı olarak projeler üzerinde belirtilmesi gerekliliği aşikardır. Bu uygulamanın standart haline getirilmesi sektörün sağlıklı ilerlemesi için gerekli olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 01.06.2013 tarih 28664 sayılı resmi gazetede yayınlanan alan tanımlamalarının kullanılmasının sektör açısından önemi aşikârdır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre;

Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak vb. alanlar dâhil edilmez. Açık çıkmalar, teraslar, kat bahçeleri, bağımsız bölümün eklentisi olan alanlar net alan tanımı içerisinde yer almaz.

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı: Bağımsız bölümün içerisindeki; duvarlar, kolonlar, merdiven sahanlıkları ve basamakları ile bu merdivenlerin altlarında kalan yerler ile sadece bağımsız bölüme ait ve bağımsız bölümün içinden doğrudan bağlantılı olan; balkonlar, teraslar, kat bahçeleri dâhil kapladığı alandır. Bu alana; ışıklıklar, galeri boşlukları, bağımsız bölümün eklentileri ve ortak alanların bağımsız bölüme düşen payları dâhil edilmez. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır.

Tüm bu anlatılanların ışığında gerek Gayrimenkul değerleme sektörünün sağlıklı ilerlemesi, gerekse mevcut piyasa da tek tip uygulamanın söz konusu olması için gerekli düzenlemelerin yapılması mutlak suret ile gereklidir. Değerin en önemli bileşenlerinden olan alan hesabı için yukarıda arz edilen tanımın tüm hesaplamalarda tek tip halde kullanılmasının bahsedilen karmaşayı önlemede ve isabetli değerde elzem olduğu muhakkaktır.