Skip to content

Blog

Kıyı/Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti ve Değerlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıyı/Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti ve Değerlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Öncelikle ilgili kanun, kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridi tanımları, kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridinin tespiti ve belirlenmesi konularını

Gemi Değerlemesinde Önemli Kriterler

Gemi Değerlemesinde Önemli Kriterler Denizcilik sektöründe, doğru geminin alımından tutunda bu geminin doğru işletilmesi, doğru kiralanması, doğru tersanelerde doğru tamirat ve bakımların yapılmasına kadar, işletme esnasında ise doğru personel seçimi,

Proje Geliştirme Analizi

Proje Geliştirme Analizi Proje geliştirme analizi, yapılı yâda yapısız bir taşınmazın, yasal olarak mümkün olan kullanım şekillerinin incelendiği, kullanım şekilleri neticesinde elde edilebilecek faydanın hesaplandığı yöntemlerin genel adıdır. Proje geliştirme

Net-Brüt Alan Tanımı

Net-Brüt Alan Tanımı Net alan-brüt alan tanımlamaları; özellikle büyük şehirlerde gerek inşaat firmalarının projelerinde farklı uygulamaları, gerekse alıcıların konu ile ilgili bilgisizliğine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Günümüzde birçok inşaat firması dairelerini

Makina Değerlemesinde Mülkiyet Hakkı Tespitinin Önemi

MAKİNA DEĞERLEMESİNDE MÜLKİYET HAKKI TESPİTİNİN ÖNEMİ Değerleme sektöründe, UFRS, işletme rehni, ortaklığın giderilmesi, ortaklığa katılım, alım/satım, leasing işlemi, teminat amaçlı diğer tüm işlemler v.b. gibi muhtelif kullanım amaçlarına esas teşkil